Historik & Ägande

Historik & Ägande

Ägandet av Svensk-Kinesiska Resebyrån har skiftat under åren:

  • 1978–82 ägdes bolaget av Svensk-kinesiska Föreningen.
  • 1983–96 var ägandet spritt på föreningen, Resespecialisterna, Nyman & Schultz, VD, medarbetare och en grupp investerare.
  • Under tre år drevs resebyrån av FEM AB.
  • 7 december 2015 övergick ägandet till Lotus Travel Group.