Integritetspolicy

Integritetspolicy

På Lotus Travel Group värnar vi om din personliga integritet. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder din information samt vilka rättigheter du har. Det är viktigt att du tar del av policyn och känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen ”General Data Protection Regulation (GDPR) 2016:679” och utifrån riktlinjer som gäller inom Lotus Travel Group.

Svensk-Kinesiska Resebyrån AB org.nr 559064-1899, Lotus Travel AB org.nr 556659-4593 och Scandinavian Perspectives AB org.nr 556659-4601 är dotterbolag till Lotus Travel Group AB org.nr 556539-4185 och följer riktlinjer och policy enligt moderbolagets bestämmelser. Nämnda bolag kommer i denna policy benämnas som Lotus Travel Group (”Vi”, ”Oss”).

Personuppgiftsansvarig
Alla tre bolag inom Lotus Travel Group är personuppgiftsansvarig var för sig enligt General Data Protection Regulation (2016:679) (”GDPR”) för den behandling som sker av personuppgifter i respektive bolag.

När hanterar vi personuppgifter?
Lotus Travel Group hanterar personuppgifter:

  • Vid bokning av resor med oss
  • Vid anmälan till nyhetsbrev och kundklubb
  • Vid anställning, ansökan om en ledig tjänst eller frivilligt inskickad intresseanmälan till något av våra bolag
  • I samband med kundkvällar eller mässor
  • När vi har kontakt med leverantörer för att kunna använda deras tjänster
  • Vid kontakt med oss i övriga ärenden

Vid bokning av resa med oss eller anmälan till nyhetsbrev eller kundklubb, får du aktivt ge ditt samtycke till hantering av dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Om du inte samtycker till att lämna de personuppgifter som krävs för att boka en resa eller vill få dina redan lämnade personuppgifter raderade, kommer vi inte att kunna fullfölja ditt bokade researrangemang.

Vilka uppgifter registreras?
När du bokar en resa med något bolag inom Lotus Travel Group kommer uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedata (år, månad, dag), kön och nationalitet registreras för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som kund. Samma uppgifter registreras för vuxna och barn. Känsliga uppgifter som hälsa, allergier eller specialkost lämnas frivilligt och på initiativ från dig som kund.

För vissa resor behöver vi även få in en kopia på ditt pass, då det krävs av vissa kryssningsföretag, flygbolag och sevärdheter. Anmäler du dig till vårt nyhetsbrev registreras endast ditt namn och e-postadress om du inte anger annat. I övriga ärenden registreras de uppgifter du väljer att lämna.

Cookies
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Vi använder cookies för att du ska få en bättre användarupplevelse, för att vissa funktioner på vår hemsida ska fungera och för att kunna utveckla och förbättra hemsidan. Du har möjlighet att säga nej till att cookies lagras i din dator och kan när som helst ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan välja att blockera samtliga eller bara vissa cookies samt radera cookies som har lagrats på din enhet.

Vilket ändamål har vi för registreringen av personuppgifter och vem har tillgång till dem?
Lämnade personuppgifter används endast till det ändamål för vilket de lämnats. Är du en kund till oss används dina personuppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig som kund, för att kunna leverera och administrera de resetjänster du beställt. Vi använder de personuppgifter du lämnat till oss för att kunna ge dig service, support och uppföljning gällande din resa samt för att vårda relationen till dig som rest med oss. I detta ingår till exempel utvärdering av resa efter hemkomst samt utskick av ny resekatalog. Vi kommer även att hantera dina kunduppgifter i vår interna administration, såsom bokföring och revision.

Personuppgifter som samlas in av Svensk-Kinesiska Resebyrån kan komma att delas och behandlas av företagen inom Lotus Travel Group. Lotus Travel Group lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part (personer eller företag utanför Lotus Travel Group) när det är nödvändigt för att kunna uppfylla vårt avtal med dig, till exempel för att kunna göra hotellbokningar eller ställa ut flygbiljetter. Detta innebär att dina personuppgifter kan komma att skickas utanför EU/EES-området. De personuppgifter som förs över till andra länder är för- och efternamn och i vissa fall passuppgifter (passnummer, nationalitet och giltighet) då de krävs för att kunna besöka en sevärdhet eller för att kunna göra en flygbokning inom vissa länder.

Om du är leverantör eller agent till oss behandlar vi dina personuppgifter endast i avseende för vår gemensamma affärsrelation och i enlighet med leverantörsavtal.

När du söker lediga tjänster hos oss eller lämnar dina kontaktuppgifter i andra ärenden används de inte för annat än i det ändamål du lämnat dessa.

Vid de tillfällen personuppgifter lämnas från oss som personuppgiftsansvarig till våra leverantörer, personuppgiftsbiträden, regleras hanteringen av dina uppgifter i ett personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträden är skyldiga att följa instruktioner om hantering av personuppgifter som nämns i avtalet och får inte använda uppgifterna för andra ändamål än vad som regleras i avtalet.

I andra fall kan dina personuppgifter lämnas ut till utomstående med skäl av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur länge finns dina uppgifter kvar?
Lotus Travel Group sparar dina personuppgifter så länge vi ska fullfölja vårt åtagande, t.ex. för att kunna fullfölja avtal och leverera tjänster som beställts, hantera eventuella klagomål och reklamationer. Vissa personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullfölja olika lagliga förpliktelser, t.ex. bokföringslagen, kommer att sparas i enlighet med arkiveringstiden beskriven i lagregleringen. Detta betyder att personuppgifter kan lagras på olika ställen beroende av vilket ändamål den behandlats, vilket innebär att om en personuppgift gallrats ut ur ett system för att den ej längre behövs, kan den fortfarande finnas kvar i ett annat där den lagras med stöd av avtal eller lagliga regleringar.

Vid anmälan till vårt nyhetsbrev eller kundklubb lagras dina personuppgifter tills du väljer att avregistrera dig.

Har du sökt en ledig tjänst hos oss sparas din information tills tjänsten är tillsatt, om du inte givit ditt samtycke till att dina uppgifter sparas för framtida ansökningar.

Leverantörskontakter sparas i enlighet med avtalets giltighet. Vid avslutad affärsrelation tas uppgifterna bort ur våra register. Om kontaktperson hos er som leverantör slutar tas deras uppgifter bort utan onödigt dröjsmål på er begäran. Underlag för bokföring sparas i sju år från räkenskapsårets slut, enligt Bokföringslagen.

Dina rättigheter
Du kan när som helst kontakta oss för att få full information om vilka uppgifter som finns om dig, vilken hantering som görs, vem som har tillgång till personuppgifterna och hur länge de lagras. Du kan, när du vill, återkalla samtycket du lämnat till oss. Du har rätt att korrigera och uppdatera informationen som visar sig vara irrelevant, ofullständig eller inkorrekt. Du kan även begära att få all information som finns om dig raderad, överförd, begränsad eller stoppa vidare behandling av dina personuppgifter. Tänk på att radering eller begränsning av dina personuppgifter kan påverka en bokad men ännu ej genomförd resa. Hantering av dina personuppgifter kan också fortskrida om andra regler och lagar kräver det, till exempel bokföringslagen.

Begäran om rättning eller radering ska inkomma till dataskyddsombudet i skriftlig form med underskrift och tillåtas ge fyra veckors behandlingstid.

Du har rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande dataskyddsförordning.

Länkar
Länkar till tredje parts-hemsidor omfattas ej av denna policy och innan du lämnar ut dina personuppgifter på hemsidor länkade från någon av Lotus Travel Groups hemsidor bör du läsa dennes Dataskyddspolicy.

Partners och resebyråer
Bokar du en resa hos en partner eller resebyrå som säljer våra resor så lämnar du dina personuppgifter till resebyrån eller samarbetspartnern och dennes personuppgiftspolicy gäller. När vi får in uppgifterna direkt till oss omfattas du av vår personuppgiftspolicy.

Personuppgiftsincident
Vid händelse av personuppgiftsincident som intrång, förstörelse eller förlust av personuppgifter kommer de berörda att kontaktas av Lotus Travel Groups dataskyddsombud. Händelsen kommer även att anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar från incidentens upptäckt.

För säker behandling av personuppgifter utför Lotus Travel Group löpande organisatoriska och tekniska åtgärder för att uppfylla kraven om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Vi vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna och minska riskerna.

 

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud

Matilda Krüger
Lotus Travel Group
Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm

Organisationsnummer: 556539-4185
Telefonnummer: 08-10 88 24
Email: info@svenskkinesiska.se