Byarna Xidi och Hongcun i Anhui

Byarna Xidi och Hongcun i Anhui

Södra Anhui-provinsen, söder om Huangshan-bergen. Nya på listan sedan 2 december 2000.

Unesco’s Video: Ancient Villages in Southern Anhui – Xidi and Hongcun

Källa: UNESCO TV / © NHK Nippon Hoso Kyokai

Resor du kanske tycker om