Chengdes palats och tempel

Chengdes palats och tempel

I Chengde ligger Kinas största kejserliga sommarpalats. Här finns förlagan till den modell av Gyllene templet som finns på Etnografiska muséet i Stockholm. I de omgivande bergsområdena ligger ytterligare tolv buddhistiska tempel.

Chengde ligger i Hebei-provinsen, cirka 250 kilometer norr om Peking. I en dalgång, omgiven av ett vackert bergslandskap med spektakulära stenformationer, hittar vi staden. Det är en liten stad med några av Kinas mest magnifika arkitektoniska mästerverk. I området finns stora fruktodlingar och här odlas medicinalväxter. Här har handelsvägarna mellan de mongoliska områdena i norr och hamnarna vid havet i öster korsat förbindelselinjen mellan huvudstaden Peking och nordöstra Kina.

När Sven Hedin kom hit 1930 hette staden Jehol. Här fann den svenske upptäcktsresanden sitt idealtempel, Gyllene templet, som han lät hantverkare i Peking tillverka en exakt kopia av i naturlig storlek. Templet var fem våningar högt och ytan i markplan var 420 kvadratmeter. Byggsatsen, som bestod av 28 000 trädelar, fraktades med båt till Amerika för att byggas upp och ställas ut på världsutställningen i Chicago 1933. De 5 000 tempeldelar som återstår finns nu lagrade i Sverige. På Folkens museum Etnografiska i Stockholm finns en detaljerad modell av Gyllene templet.

Det var under år 1703 som Qing-kejsaren Kangxi lät påbörja bygget av det som skulle bli Qing-hovets sommarresidens och andra maktcentrum. Avsikten var att undfly sommarhettan i Peking och den Förbjudna staden, men också att knyta närmare förbindelser med de mongoliska härskarna i norr och vinna deras stöd.

Hovets sommarresidens fick det anspråkslösa namnet ”Bergsbyn till vilken man flyr undan hettan” (Bishushanzhuang). Namnet till trots är det idag Kinas största kejserliga sommarpalats och dubbelt så stort som Sommarpalatset i Peking. Muren som omgärdar det nästan 600 hektar stora området är en mil lång. Här innanför tränade generalerna det kejserliga kavalleriet och här fanns kejsarens jaktmarker där det jagades både hjort och tiger. Det var även hit som kejsaren flydde 1859 från Peking för att undkomma de invaderande brittisk-franska trupperna. När de inte fann någon kejsare i Peking att förhandla med, planerade de att bränna ned Förbjudna staden men valde istället att plundra och sätta eld på det dåvarande Sommarpalatset (Yuanmingyuan), det som idag kallas Gamla sommarpalatset.

I de omgivande bergsområdena ligger hela tolv buddhistiska tempel i såväl kinesisk som tibetansk stil. Det största är Putuozongsheng som brukar kallas Lilla Potala för att fasaden påminner om Dalai lamas palats i Lhasa. De magnifika tempelbyggnaderna uppfördes inför kejsar Qianlongs 60-årsdag 1770. De skulle fungera som bostad för långväga och framstående härskare och sändebud från Mongoliet, Qinghai och Xinjiang som skulle komma till Chengde för att fira kejsaren. Alldeles i närheten hittar vi Xumifushou-templet som uppfördes inför Panchen lamas besök i Chengde tio år senare då det var dags för kejsaren att fylla 70. Båda dessa tempelkomplex är mycket stora anläggningar med stora salar, väldiga buddhafigurer och andra skulpturer i vackra byggnader som ligger utspridda på bergssluttningarna.