Förbjudna staden i Peking

Förbjudna staden i Peking

Förbjudna staden är världens största kejserliga palats och utan tvekan en av världens främsta sevärdheter. År 1421 stod palatset färdigt. Här finns en fin samling konst och konsthantverk till beskådan för besökare.

Förbjudna staden i hjärtat av Peking, norr om Himmelska fridens torg, är världens största kejserliga palats och utan tvekan en av världens främsta sevärdheter. Palatset började byggas år 1406 under Ming-dynastin (1368–1644) på ruinerna av mongolkejsarnas (Yuan-dynastin 1271–1368) gamla palats. Efter fjorton års intensivt arbete stod det färdigt 1421, vilket var kejsar Yong Les artonde regeringsår. Förbjudna staden brukar också kallas Palatsmuseet. Kineserna kallar det helt enkelt Gugong, Gamla palatset.

Under närmare 500 år har 24 kejsare härskat härifrån. I november 1924 kördes den siste kejsaren Pu Yi ut från palatset och den 10 oktober 1925 öppnades det formellt som museum. Under de följande decenniernas politiska kaos och inbördeskrig fördes många av föremålen bort från Peking. En stor del av dessa skatter tog Chiang Kai-sheks Kuomintang-trupper med sig när de flydde till Taiwan i samband med att kommunisterna segrade 1949. Det är förklaringen till att National Palace Museum i Taipei kan visa upp en så fantastisk samling föremål! Ändå finns en utomordentligt fin samling konst och konsthantverk inne i Förbjudna staden. Av det som lämnades kvar på fastlandet hade under 1980-talet mer än en miljon föremål katalogiserats.

Den bästa utsikten över Förbjudna staden har man från toppen av Kolberget (Jingshan), i den lilla parken alldeles norr om palatset. Men även från restaurang Bologna högst upp i Capital Hotel och från Beijing Grand Hotels takterrass kan man skymta de kejsargula taken i Förbjudna staden.