Himmelens tempel i Peking

Himmelens tempel i Peking

Himmelens tempel är en av Pekings största attraktioner. Området är hela 273 hektar stort och omgärdat av murar med en port i varje vädersträck.

Himmelens tempel är ett tempelområde i en stor park i södra Peking och en av stadens största attraktioner. Anläggningarna täcker hela 273 hektar, vilket är dubbelt så stor yta som Förbjudna staden. De började byggas år 1406 under Ming-dynastin (1368–1644) och stod klara 14 år senare, för att senare byggas ut och renoveras under Qing-dynastin (1644–1911). Hela det stora tempelområdet är omgärdat av murar och har numera fyra portar, en i varje väderstreck. Byggnaderna inom området har koboltblå tak av glaserat taktegel, vilket symboliserar himlen.

Den byggnad vi känner som Himmelens tempel heter egentligen Bönehallen för god skörd och är områdets huvudbyggnad. Den cirkelrunda byggnaden är 38 meter hög och byggd helt i trä på en plattform av marmor. Hallens fyra centrala huvudpelare symboliserar de fyra årstiderna, de tolv inre pelarna symboliserar årets tolv månader och de yttre tolv pelarna symboliserar de tolv timmar som det traditionella kinesiska dygnet är indelat i. Ekomuren är ett akustiskt fenomen som utgörs av en stenmur i cirkelns form med ett diametermått på 61 meter. Om man talar in i muren förs ljudet vidare och det sagda kan höras tydligt på en annan plats längs muren, långt därifrån.

Kejsaren har tidigare haft Himmelens tempel som vandringsmål och böneplats. På kvällen dagen innan vintersolståndet i december påbörjade kejsaren processionen från Förbjudna staden till Himmelens tempel. Väl framme förberedde han sig i en paviljong med fasta och tvagning. Efter påklädningen vid midnatt inväntade kejsaren soluppgången vid Himmelens altare. Han tillbad himmelen för att bland annat be om goda skördar och för att rapportera om med- och motgångar. I samband med vårens ankomst i februari hölls en liknande ceremoni.