Huanglong naturområde

Huanglong naturområde

I Huanglong finner vi terrasserade dammar i regnbågens alla färger och många vattenfall. Bland grottor och orörd vegetation lever en mängd vilda djur, som jättepanda, brunbjörn, trädleopard och kinafasan.

Naturreservatet och ravinen Huanglong, Gula draken, är en dal full av spektakulära, terrasserade dammar i regnbågens alla färger och många vattenfall. Ravinen sträcker sig tre kilometer genom cederskog och ligger några mil öster om den lilla staden Songpan i norra delen av Sichuanprovinsen. Huanglong är sedan 1983 officiellt ett naturreservat. I dalen breder den Gula draken ut sig i en 100 meter lång formation av gula stalagmiter, som reser sig upp mot det snöklädda berget Xuebaoding, Snöpärlans topp, 5 588 m.ö.h.

Dagens landskap i Huanglong bildades under mycket sen pleistocen, det vill säga för bara något mer än 10 000 år sedan. Bergen i Huanglong utgörs av en typ av kalksten som kallas travertin. Den har bildats genom utfällningar av gräddgulfärgat kalciumkarbonat från kalkhaltigt grund- och ytvatten. Efterhand har dessa avlagringar vuxit till dagens terrassliknande landskap. Viss erosion förekommer eftersom travertinen lätt löses upp.

Det kalkhaltiga vattnet innehåller alger och speciella bakterier som i samverkan med varandra ger de många vattendragen regnbågens alla färger. I Huanglong finns också många grottor. Många av vattendragen har sitt ursprung i varma källor, till exempel Den pärlkokande sjön, där det framsipprande vattnet är 21 grader varmt. Huanglong ligger i övergångszonen mellan den östra fuktskogszonen och zonen med barrskog, buskar och ängsmarker. Ungefär två tredjedelar av området är bevuxet med skog. Resten ligger till största delen ovan trädgränsen. Endast en obetydlig del är uppodlad. Från dalgångens botten och uppåt kan vi se subtropisk ständigt grön lövskog, subalpin barrskog, alpin buskvegetation och fuktstäpp. De lägre områdena domineras av olika gran- och lönnarter, som högre upp avlöses av blandskog med gran, tall och björk. Ovan 3 600 m.ö.h. dominerar busk- och ängsvegetation. De högsta områdena är ständigt täckta av snö och is. I hela området finns sexton olika Rhododendronarter.

Den ursprungliga och orörda vegetationen erbjuder en bra miljö för en stor mängd vilda djur. I reservatet finns bland annat jättepanda, trubbnäsapa, brunbjörn, asiatisk svartbjörn, mindre panda (kattbjörn), trädleopard, tofshjort och kinafasan.

Under Ming-dynastin (1368–1644), fanns tre tempel på Den gula draken – ett på dess ”huvud”, ett på ”midjan” och ett på ”svansen”. Enligt legenden tillkom dessa för att hedra draken som hjälpte den lokale folkledaren Xia Yu att rädda sitt folk från en översvämning. Endast ett av templen, Huanglongsi, är bevarat. Det är idag vallfärdsort för tiotusentals pilgrimer den sextonde dagen i den sjätte månaden enligt den kinesiska kalendern. De passar då också på att ta ett bad i det hälsobringande vattnet från Kroppstvättens vattenfall. Vattnet anses också vara ett bra botemedel mot barnlöshet.

I området bor endast omkring 600 människor. Några av dem, mest tibetaner, bedriver jordbruk och boskapsskötsel.