Huangshan, Gula bergen

Huangshan, Gula bergen

I Huangshan finns det gott om stenskogar, vattenfall, sjöar och varma källor. Vegetationen är mycket rik och här lever arter som är unika för denna plats. Huangshan anses vara ett av de bästa exemplen på klassisk, kinesisk natur.

Huangshan, Gula bergen, ligger i södra Anhuiprovinsen, östra Kina. De är i Kina kända för sin förtrollande skönhet. Med sina 77 toppar som alla är högre än 1 000 m.ö.h. utgör området ett av de mest fascinerande landskapen i landet.

För mer än 100 miljoner år sedan, under mesozoisk tid, försvann havet efter veckningar i jordskorpan. Under efterföljande landhöjning bildades Gula bergen. U-formade dalar och stora stenblock visar att landskapet varit nerisat under kvartärperioden. I Huangshan finns det gott om ”stenskogar” som påminner om gotländska raukar och märkligt formade klippor, vattenfall, sjöar och varma källor.

Vegetationen är mycket rik med ett antal sällsynta växter och dessutom en del endemiska, det vill säga sådana som bara finns just på denna plats. På de lägre nivåerna dominerar barrskog som täcker över hälften av området. Resten av Huangshan är bevuxet av ständigt gröna fuktskogar med lövträd, bland annat Huangshan-ek och bok. Dessutom finns också åtskilliga exemplar av vildväxande tempelträd, Gingko biloba. Ovan trädgränsen utbreder sig ett alpint ängsområde. Större djur som finns i området är asiatisk svartbjörn, vildhund, trädleopard, vildsvin, sikahjort och vit stork.

Huangshan anses vara ett av de bästa exemplen på klassisk, kinesisk natur, såsom man ofta ser den i tuschmålningar. Framför allt är de av vinden formade tallarna karaktärisktiska och typiska för Huangshan. De utgör egentligen prototypen för hur en ”riktig” kinesisk tall ska se ut i en målning.

En av de kinesiska målare som gjort sig känd just för motiv från Huangshan är Dong Shouping (1904–1997). Hans målningar ”Huangshan efter regn” och ”Tallar på Huangshan” är mycket välkända i Kina. Förutom målare var Dong Shouping en mycket framstående kalligraf.

Området har varit känt mycket länge och har bytt namn åtskilliga gånger. Under Han-dynastin (206 f.Kr.–220 e.Kr.) fick det namnet Youshan. Under Tang (618–907) utfärdades en kejserlig befallning att ändra namnet till Huangshan, Gula bergen. Fram till dess hade bergen inte varit kända annat än lokalt. Senare har de lockat poeter, författare, konstnärer och många kända kineser till besök. Flera tempel finns i bergen.