Sommarpalatset i Peking

Sommarpalatset i Peking

Sommarpalatset är en parkanläggning utanför Peking. Hit kommer pekingborna för att njuta av vacker natur. Här finns träkonstruktionen Den långa korridoren, vars innertak dekorerats med scener ur kinesisk mytologi.

Nordväst om Peking ligger Kultiverade harmonins trädgård, det vi kallar Sommarpalatset. Precis som i andra klassiska kinesiska trädgårdar domineras här landskapet av vatten och berg. Kunmingsjön täcker tre fjärdedelar av den totala ytan på 30 kvadratkilometer. Den Långa korridoren är en fin träkonstruktion vars innertak dekorerats med otaliga målade scener ur kinesisk mytologi. Anläggandet av Sommarpalatset slutfördes 1888 och var änkekejsarinnan Cixis stora angelägenhet. Idag är Sommarpalatset en stor och mycket välbesökt parkanläggning för pekingborna.